2017 Mar 29 امروز چهارشنبه, ۹ حمل سال ۱۳۹۶ مطابق به

login تماس با ما رساله های تحقیقی لینک های مفید ماهنامه فقه اسلامی سوالات و جوابات دینی کتابهای دینی درباره ما صفحه نخست

استاد فضل غنی مجددیمعرفی سیایت فرهنگ و ثقافت اسلامی

جمع بین دو نماز در حالت ضرورت و غیر ضرورت

2017-01-06 19:54:43

اکثر هموطنان گرامی از اروپا و خصوصا از کشور ناروی و سویدن و فلند در مورد جمع بین دو نماز در فصل تابستان که روز نسبت به شب طولانی میباشد و نماز عشاء ( خفتن ) بعد از ساعت یازده شب داخل میشود و در زمستان روز نسبت به شب طولانی می باشد و اوقات نماز بسیار با هم نزدیک می گردد و این امر سبب مشکلات آنعده از مسلمانان که صبح وقت کار می کنند می گردد و بدون شک حرج زیاد است و اسلام حرج را از امت دور ساخته است . در این جا جدیدترین نظریه امام دکتور یوسف القرضاوی را در مورد جمع بین دو نماز می آوریم و امید است رفع حرج از امت اسلامی باشد.

بیشتر بخوانید...


عقل ، روح و نفس

2016-11-06 19:16:32

عقل ، روح و نفس سه موضوع بسیار پیچیده و قابل بحث است و مدارس و مذاهب فکری در تعریف این سه موضوع با هم تفاوت دارند. در این قسمت فقط به معتقدات اسلامی در این سه مورد بحث می شود .
نفس و روح در معتقدات اسلامی به ذات خداوند سبحانه و تعالی نسبت داده میشود و روح عبارت از جسم نورانی و طاقت بزرگ و بلند است و عدۀ باین عقیده اند که روح خالد یعنی دائمی بوده و به امر خداوند به جسد انسان داخل میشود و عدۀ دیگر باین عقیده اند که روح میمیرد و ذایقه مرگ را می چشد به دلیل اینکه نفس است و هر نفس باید ذائقه مرگ را بچشد.
بیشتر بخوانید...


عقل

2016-11-07 20:20:30

در فرهنگ و ادبیات اسلام عقل به منزلۀ یک غریزه در وجود انسان تعریف شده است که با موجودیت آن انسان از حیوان متمایز می گردد و به یک موجود با مسئولیت و با صلاحیت تبدیل می شود. با داشتن عقل انسان به عملیه تعقل می پردازد و تفاوت بین مصلحت و مضرت را درک میکند. امام احمد بن حنبل در مورد عقل می گوید:
« عقل غریزه است در نفس انسان و قوت آن به حد قوت دیدن در چشم است ».
بیشتر بخوانید...


فقه اقلیتهای اسلامی در کشور های غیر اسلامی ( غربی ) قسمت دوم