2017 Aug 21 امروز دوشنبه, ۳۰ اسد سال ۱۳۹۶ مطابق به

login تماس با ما رساله های تحقیقی لینک های مفید ماهنامه فقه اسلامی سوالات و جوابات دینی کتابهای دینی درباره ما صفحه نخست

استاد فضل غنی مجددیمعرفی سیایت فرهنگ و ثقافت اسلامی

صحت احادیث که در فضیلت ماه رجب ذکر شده

2017-03-31 17:44:48

در ماه رجب خطباء و واعظین در مجلس و مساجد احادیث را ذکر میکنند که در مورد فضیلت ماه رجب است . عدۀ از هموطنان عزیز در مورد این احادیث و اقوال میخواهند معلومات دقیق و صحیح داشته باشند . در این قسمت نوشته علامه دکتور یوسف القرضاوی را بخدمت هموطنان عزیز ترجمه و نشر می نمائیم و امید است مورد استفاده همه خصوصا آنانکه در ساحۀ تحقیقات اسلامی کار میکنند قرار گیرد .

بیشتر بخوانید...


عقل

2016-11-07 20:20:30

در فرهنگ و ادبیات اسلام عقل به منزلۀ یک غریزه در وجود انسان تعریف شده است که با موجودیت آن انسان از حیوان متمایز می گردد و به یک موجود با مسئولیت و با صلاحیت تبدیل می شود. با داشتن عقل انسان به عملیه تعقل می پردازد و تفاوت بین مصلحت و مضرت را درک میکند. امام احمد بن حنبل در مورد عقل می گوید:
« عقل غریزه است در نفس انسان و قوت آن به حد قوت دیدن در چشم است ».
بیشتر بخوانید...


جمع بین دو نماز در حالت ضرورت و غیر ضرورت

2017-01-06 19:54:43

اکثر هموطنان گرامی از اروپا و خصوصا از کشور ناروی و سویدن و فلند در مورد جمع بین دو نماز در فصل تابستان که روز نسبت به شب طولانی میباشد و نماز عشاء ( خفتن ) بعد از ساعت یازده شب داخل میشود و در زمستان روز نسبت به شب طولانی می باشد و اوقات نماز بسیار با هم نزدیک می گردد و این امر سبب مشکلات آنعده از مسلمانان که صبح وقت کار می کنند می گردد و بدون شک حرج زیاد است و اسلام حرج را از امت دور ساخته است . در این جا جدیدترین نظریه امام دکتور یوسف القرضاوی را در مورد جمع بین دو نماز می آوریم و امید است رفع حرج از امت اسلامی باشد.

بیشتر بخوانید...


فقه اقلیتهای اسلامی درکشور های غیر اسلامی ( تأسیس فقه جدید )