2016 Dec 05 امروز دوشنبه, ۱۵ قوس سال ۱۳۹۵ مطابق به

login تماس با ما رساله های تحقیقی لینک های مفید ماهنامه فقه اسلامی سوالات و جوابات دینی کتابهای دینی درباره ما صفحه نخست

استاد فضل غنی مجددیمعرفی سیایت فرهنگ و ثقافت اسلامی

عقل

2016-11-07 20:20:30

در فرهنگ و ادبیات اسلام عقل به منزلۀ یک غریزه در وجود انسان تعریف شده است که با موجودیت آن انسان از حیوان متمایز می گردد و به یک موجود با مسئولیت و با صلاحیت تبدیل می شود. با داشتن عقل انسان به عملیه تعقل می پردازد و تفاوت بین مصلحت و مضرت را درک میکند. امام احمد بن حنبل در مورد عقل می گوید:
« عقل غریزه است در نفس انسان و قوت آن به حد قوت دیدن در چشم است ».
بیشتر بخوانید...


فقه اقلیتهای اسلامی درکشور های غیر اسلامی ( تأسیس فقه جدید )